Panticostra aldean

Denbora hartu ezinda, Urtarrilaren 16ko honekin nator. Ia astebete elurra botatze egon ondoren, nora jun erabaki ezinda ibili ginan. Elur dexente botata, eta iparretik haize bortitza eta hotza espero zan zapaturako.
Lehenengo elurtiak Hegotik eta Hego Mendebaldetik  izan ziran, eta ondoren Ipar eta Ipar Mendebaldetik. Beraz, ia orientazio guztietan egon zitezkeen haize plakak. Salbatu zitekeen leku bakarra Mendebal aurpegia zan, haizia Ekialdetik ia ez zalako egon, eta haize plakak sotabentuan pilatzen diralako (Mendebaldetik jotzen duanian Ekialdian egiten dira haize plakak, Iparretik jotzen duanian Heguan, eta alderantziz)
Astebukaera honetarako Txiri eta Alberto ere animatu ziran. Ni pisten ingururuntz jutian aldekua nintzan segurtasunagatik. Han nahi beste desnibel egin ahalko genduan eta elur hautsetan jeitsierak aukeratu.Txirik ertzen bat egin nahi zuan, eta Albertok proposatu zigun Panticostrako bainuetxetik Bacias alderuntz juteko, Mendebaldeko orientaziua zaukan. Bidian zihar ebaluatzen jun eta bueltia eman bihar bagenduan emateko.

Panticostrako bainuetxetik ateratzen
Barixaku gabian elurretako errobederi esker, justu justu allau ginan Bañosera. Goizian dana txuri zauan. Lasai lasai jaiki ginan eta abantau ginan Bacias alderuntz.
Hotz itxen zuan, -7,5º markatzen zitxuan termometruak, eta haizia ikusten zan danian, egindako metro erdi elurra aidian zixen tontorretatik!
Martxan eta basuan babesian geunden bitxartian bero ere, hotzetarako arropekin prestatuta geunden eta. Baina hortik urtenda, jesukriston haize hotza danian!
Aukeran haize gehixegi zauan. Ikusi leiken bezela, leku batzutan elur guztia kendu eta izotza bistan geratu zan, baina beste batzutan elurra metatuta. Aukeratutako ibilbidia haizetik nahiko babesian eta elur pilaketetatik salbu zauan. Eta gu gustora, goretexan azpixan sartuta!!
Horrelako egun batian ibiltzera jefiak behartu izan bagintxu, greba mugagabia!! Baina guri horixe gustau. Fallua dakagu eh!!!
Tablaton tubuan sartu ginan, baina ez ginan fidatu goruntz ixotzen. Elurjausi ikastaruan besterik ez ziguten rekalkatu, mendixak hor segitxuko dau! Eta halaxe, bajatu eta Bacias alderuntz jutia erabaki genduan.
Baciasen lepuan gauza bera, beheruntz bajatzia erabaki genduan, eta azken igoeratxo bat ere egin genduan Sarrato alderuntz. Azken honetan elur sakonena hartu genduan bajatzeko. Ondoren ladeatu eta Paravalantxaseko jeitsiera egin genduan ixixa Panticostra bertaraino.
Pixkat akojonauta jun nintzan arriskuagatik eta bi ausart hauekin jutiarren, baina oso ondo moldatu ginan, momentu oro ingurune seguruan ibilixaz.

Domekan haizerik ez zala egongo aurrikusten zan. Bezperako haiziak elurra nun utzi zuan izango zan zalantza, arriskua aurrikustia alegia. Bada ezpada, beste ibilbide seguru bat diseinatu genduan. Horretarako primeran etorri jakun Dihinx-en liburua eta mapak. Bilatzen genduana zan ahal dala 30ºtik beherako maldak, ahal dala mendebaldeko aurpegixa, eta hego-ekialdekua saihestu.

Panticosako bainuetxe bertatik urtetzia pentsatu genduan. Bacias inguruan bezperan egon ginanez, hortik ez genduan ixo nahi. Baina jeisteko paravalantxasetara jeitsiera interesantia begitandu jakun.
Bachimañako aterpetxera ixo, eta hortik presaz presa Bataneseko aginetaraino ixotzia pentsatu genduan, eta hortik Panticostraraino dauan jeitsiera zuzena egin. Goiko partian pixka bat kontuakin ibilitxa, beheko zatixa primeran zauan bezperan, elurjausi arriskuripe.

Bachimañako aterpetxeruntz neguko bidetik ekin genion, paravalantxasetik goruntz. Ez nuan ezagutzen neguko bariante hau, Dihinx-en liburuan ageri da, eta kasualidadez aurreko astian "montaña segura" egitasmuan barruan proposatzen zaben bide hau. Zubi elegante hau ere dago bidian, merezi dau hemendik jutiak!

 Hemendik gora bi frantses tenista (raketekin) eta hirugarrena eskixekin aurreratu genitxuan, eta Pakoren aldapa igota iritsi ginan aterpetxe parera. Pakoren aldapako zatitxoren bat izan ezik, ez zauan haize-plaka arriskurik oindiok. Halere, ohitura onak (elkarrenganako distantzia eta abar) errespetatzen jun ginan. Itxura ona hartzen zixen eguna. 
Bachimañako presetara iristian, aterpetxeko zaindarixa hango turbina batian zabilen, eta gu ikusitxa, guregana etorri zan. 
Esan zigun eurak aurreko astian pasatu zirala presatik, eta justu xamar zaola izotza. Hotzak oindiok ez zirala allau eta ondo izoztube zaola. Gainera, presatik presarako turbinan ur pasua ez zabilela ondo eta gora behera handixak euki zitxuala presiak, eta gora-beheren ondorioz, ertzeko izotza apurtuta zaola. Eta turbinatik urtetzen dan korrontiak ere ez zion izozten laga. Eurak pasatu zirala soka batekin aseguratzen bada ezpada. 
Uff, hori entzunda, tenporada hasera batian Escalarreko ibonera jausi eta hil zan eskiatzaile hura gogora etorri jatan. 
Kontuz ibiltzeko, eta atzera itxen bagenduan, berari abixatzeko eskatu zigun. Eta buelta osua egin eta Batanesetik Panticostrara bajatzen baginan, Casa de Piedra (beheko aterpetxekueri) abixatzeko mesedez, iritsi ginala jakitzeko
Asko eskertu ginon bere ardura. Oso tipo jatorra!!!

 Elurrak gainetik ondo estaltzen zuan ura, baina bada ezpada presa handixan zulua egin, eta hezetasuna ikusi genduan, eta buelta erdi ematia erabaki

 Aterpetxera bueltatu, eta pare bat garagardo hartu genitxuan bertakuakin. Hiru frantsesak ere han zeuden. Ondoren bi katalan ere etorri ziran eta guk egindakua kontatzian, Arnales alderuntz zixezela esan ziguten.
Aterpetxeko zaindarixa arduratu zan, orientazio horretan haize plakekin kontuz ibiltzeko esan zien, eta katalejuekin urten zan zelan zabizen ikustera.
Esan zigun bezperan 80zm elur zaudela, baina 50zm haiziak eraman zitxuala. 100km/o haize ufadak ere egon omen ziran.

 Beheko aterpetxetik 15 lagunetako talde bat (mendi elkarte batetako irteera bat) Garmo Negro alderuntz abantau omen ziran. Justu arriskurik handixena zauan orientaziora. Aterpetxekuak esaten zigun jendiak ez duala arriskua ikusten, eta horrelako egunak dirala txarrenak, elur berrixa,  haize asko, eta derrepente eguraldi ona tokatzen danian gertatzen dirala istripuak. Eurak abixatzen dabela, baina ezin diuela inori debekatu mendira jutia. Zorionez, jeitsi ginanian, 15 laguneko talde hau bajatzen ikusi genduan, arazoripe.
Txapeldunak! Bueltia ematen ere jakin bihar da klaru ez daonian
 Eta berunzkuan, Txirik eskixak apurtu zitxuan. Konpetiko eski hauekin tentu handiz ibili bihar da, arinak dira igotzeko, baina materixal oso gutxi dauke, eta puskatu ere, pentsatu baino bizkorri itxen dira.
Pakon aldapan apurtu zitxuan. Hortik beheruntz, eskixak neuk hartu nitxuan motxilan, eta bera oinez bajau zan. Eskiatzen beheruntz nixela, erori, eta motxilatik eskixak askatu jatazen, eta ondo zaona errekara jausi zan.
kuriosidadia daukanak, Alberton erreskatian zatitxo bat ikusi leike azpiko bidixuan.


Astebukaerak honaino eman zaban, eski pare bat izurratuta, baina geu osorik bueltatu ginan. Astun eta Candanchu aldian, elurjausixak egon ziran, eta batzuk harrapatu zitxuan, azkenian danak onik atera zitxuen. Ea ba ez dogun burua galtzen halako egunetan

Iruzkinak