Mezuak

Data honetako argitalpenak ikusgai: urtarrila, 2014

Gabonak

Gabonak hasteko, Peyragudeseko eski pistan urteko lehenengo lasterketa egitera gerturatu ginan. Aurreko urteko antzerako plana zauan. Oinguan Sprint-a kendu zaben arren, zapatu arratsaldian bertikal bat in bihar zan, 500m inguruko igoera bat, eta domekan lasterketa normal indibidual bat, 1600m ingurukua, 4 igoerakin. Halere, gu betiko lez, lasterketara jun bai, baina lehenago inguruan eskiadatxo bat itxeko aprobetxatu genduan zapatuan, eta ondoren kronua. Domekan berriz, lasterketa indibiduala tokatu zan. Argazkirik oindiok ez dot lortu, lortuz gero sartukot batenbat. Pistetan bertan izaten dan arren, oso politxa izaten da, aristatxo bat, elur hautsetatik jeitsierak, ... Aurten, aurreko urtian bezela, IDEKOko bigarren egin dot. Puto Javi, aurretik bukatu zitxuan bi probak. Halere, ez zidan alde gehixegirik atara, eta tira, aber hasten naizen sasoi puntua hartzen... Astelehenian Arbizon aldera jun nahi genduan, baina iparretik elurra eraldatu gabe zauan, eta hegotik oso behian