Castanesa-Coll de Salines bizikletan

2016/08/17 Castanesa
Arratsaldean Benasquen euria ari zuan eta aurrikuspenak ez ziran hobiak. Hurrengo egunerako ere eurixa ematen zaben. Iparra sartuta zauan Benasqueraino. Baina noraino egongo ote zan hegoruntz?
Hurrengo egunerako mendikleta egitera hego aldera jutia pentsatu nuan. Hegora diodanean, ez dot sekarralera esan nahi, baizik eta euri mugara esan nahi dot. Neretzat pirinioak dira gantxua, ez hemendik hegora dauden leku idorrak, nahiz eta eguraldi ona bermatuta egon.
Jun aurretik mendikletan ibiltzeko lekuak beitzen ibili nintzan. Piriniotan ere modan jartzen ari dan modalidade bat da mendikletana.
Ainsan Zona Zero, edo BTT Pirineo izenakin ikusi leikez rutak. Benasquen BTT Puro Pirineo. Izenan originaltasuna ez da hauen fuertia, eh? Beno, batzuk puruauak dira bestiak baino, kar kar kar
Ikusi nuan Chian BTTrako markatutako bide batian Enduro txapelketa egin bihar zala, eta probatzeko gogua neukan. Castejon aldian ere bazaozen begiz jota neuzkan ruta batzuk, horrelako egun tonto batzutarako.
Baina nere filosofia bestelakua da. Mendixak, mendatiak, bailarak, leku ezberdinak ezagutzia gustatzen jata ahal bada. Bizikletan ibiltzia beti da plazer bat, eta indako zirkuituak entrenatzeko primeran daoz, baina ahal bada, askatasuna nahixo dot, mapa hartu eta inguruak ezagutzia.
Furgona hartu, eta Castejon alderuntz jun nintzan. Hemendik, konturatube Pont de Suert alderuntz tiratu nuan. Aspaldi neukan Las Paules edo Montanuy ingurutik Ballibierna ingurura juteko gogua, horko bailarak pixka bat gehixo ezagutzekua. Cerlerreko pistak Benasquen egon arren, mendiz inguru horretatik ere allau leike. Ez dakit intuizioz edo, Castanesa herrixan agertu nintzan, aurrikusi gabe esan nahi dot, ze horra juteko gogua aspalditik neukan. Castanesara iritsi aurretik, miradore batetara allau nintzan.
Geratu, mapak hartu eta hor ingurutik bazauala BTTrako markatutako bideren bat ikusi nuan. Beno, ba planto, hemen geratuko nintzan lotan.

Castanesa aurreko miradoria
Oso leku lasaixa da, oso noizipeñetan pasatzen zan kotxeren bat, baina miradorian ni bakar bakarrik egon nintzan. Momentu batzutan lau tanta jausten ziran, eta gero berriz ere aterri. Iparran mugan nauan dudaripe. Gabian sekulako espektakulua euki nuan. Afalostian infusio bat hartzen ari nintzala miradoreko bankuan, pareko mendixetan (Bonansa gainian ero izango da) sekulako tximista festa egon zan. Demaseko espektakulua!!!
Su artifizialak bukatu ziranian "Ooooh" handi bat egin eta lotara!!
Biharramunian beheraka hasi nintzan. Montanuytik zetorren BTTko ruta bat ikusi nuan Castanesaraino iristen zana, eta horrekin enpalmatu nuan, herriraino karreteraz igo biharrian.

Montanuytik datorren BTT pista Castanesara. Barrenian Turbon
Castanesa herri oso txiki eta dotoria da, batzuk esaten daben moduan, donde cristo perdio la chancla. Cerlerreko eski pistan anpliazio bat egin nahi dabe inguru honetatik, teleferiko bat jarriaz pistetara iristeko, horrek dakarren parking eta abarrekin, "ekonomia bultzatzeko 3.sektoriakin".
Hemen proiektuan xehetasun batzuk visitpirineos webian eta Nevasport webian. Castanesa ez ezik, Aneto herriraino ere luzatu nahi ditxue pistak eta konplejuak. Baina badirudi azkenian ingurugiro arazoak medio, ez dala egingo.
Kuriosidadez jakin nahiko nuke ze errentagarritasun ekonomiko aurrikusten zaion proiektuari, pelotazo urbanistikua jo gabe.

Castanesako plaza

Castanesako eliza eta kale nagusia
Castanesatik errepidia hartu, eta hurrengo herrira, Fonchaninara jun nintzan. Hemen bukatzen da karreteria, eta orotarikuentzat pista hasten da. Bizikletan itxeko oso bide erosua.


Kristok txankla galdu zuan lekutik aurrera...
Fonchaninatik lehenengo jeisten hasten da, errekazuluan sartuta arbola artian dauan pistan. Baina ondoren unai etxe batzutara iristian, dimensiuak guztiz aldatzen dira. Bailara bat zabaltzen da hiru erpinekin, Mendebalderuntz dauan lepua igota, Cerlerreko pisten bukaera eta Basibe ingurua dago. Iparreruntz Ballibiernara juteko lepoa, eta ekialderuntz Aneto herrira juteko lepoa, Salineseko lepoa alegia.
Dimensio zabalak, ganaduarentzat leku aparta
Pista hauek sekulako buelta ematen dute, baina zuzenian ere igotzen da PR bat. Zalantzan egon nintzan Cerlerreko pistetaruntz, edo Salineseko leporuntz jutia, eta azkenian Salinesekora jutia erabaki nuan pistatik, beste aldia eskiatzetik ezagutzen dotelako

Basibe, Cerlerreko pisten bukaera
Puntu batian, artzai elektrikua pasatu eta ehundaka behi zeuden bilduta. Pila bat. Ez dakit sekula hainbeste batera ikusi ditxudan. Euren artetik pasatu eta goruntz jarraitxu nuan bidetik. Handik metro gutxitara zaldi talde bat korrika zetorren nigana zarata atera eta atera. Mendebaldeko pelikuletan nenguala ematen zuan, ni Lucky Luck, nere zaldixan, leku honetako Mustangak ehizatzera.

Zaldixak korrika eta zarataka nigana
Nere ondotik pasau eta aurrera jarraitxu zaben, zarataka. 50bat izango ziran, handixenak aurretik, eta amak umiekin atzetik, danak antxitxika eta zarataka. Harritxuta geratu nintzan espektakulu hau ikusten. Eta harrigarrixena, behixak zauden lautadara jun zirala, eta behixak molestatzen hasi ziran, eta behi askok ospa. Ez dakit hauen artian ze gerra eukiko daben, baina politxa izan zan animalixen artian dauden ierarkiak ikusteko. Espetakulua!!! Lekuagatik burrukatzen ari bazian, behixek adarrak euki arren, zaldixak geratu zian nahi izan zaben lekuakin, behixen txintxarri hotsagatik behixak alde itxen hasi zirala entzuten zan eta
Ehundaka behixak
Bizikletia hartu eta goruntz jarraitxu naban lasai lasai, prisarik gabe, munduko denbora guztia neretzat zan eta.
Aurrerago malda gogor bat zauan, eta erdixan gelditxu eta bokadillua jaten nauala, orotariko bat pasatu zan bi unairekin goruntz. Bokata bukatuta, ni ere gorako bidian, hauekin gurutzatu nintzan berriz beheruntz zetozela. Tira ba, zeozertara jungo ziran.
Ondoren ikusi nuan zertara jun ziran, gorago, usain fuerte bat antzematen hasi nintzan, eta behi bat hilda zauala konturatu nintzan, eta putre lumaz josita zauan inguru guztia eta behixa hustuta. Bazirudien nahiko berrixa zala gertakizuna. Benetan espektakulua izan bihar zan putriak behixa garbitzen ikustia. Akaso hurrengo batian suertatuko jata.
Behitxik aurreruntz pista bukatzen zan, eta lehen ikusitako oinezko PRakin batzen zan. Hemendik Salineseko lepora bizikleta eskuan eraman bihar nuan. Ez zan asko falta gorako, Vallibiernan tontorra agertzen hasi zan lepuan atzian. Halako batian, berriz ere trumoiak jo zuan eta tanta batzuk botatzen hasi zan.
Jota buelta eman, eta beheruntz abantau nintzan ruedas pakeoskiero. Jeisteko PRtik egin nuan, askoz dibertigarrixaua zan pistatik bajatzia baino. Oinezko batzukin gurutzatu nintzan bidian
Misterio gehixagorik gabe bukatu nuan eguna, euri eta lehor nahaste horretan, justu bekokiaren muga mugan. Buelta handixa ez zan izan, baina bai egunpasa politxa
Bizikletia furgonan katiau eta beheruntz bajau nintzan. Hemendik Viellara juteko asmotan nintzan, han ere baneuzkan flan batzuk. Horrek hurrengo sarreretan kontatuko dizkizuet.
Baina kontatu nahi nizuena da Puro Pirineo barruan BTT zentruak dauden herrixetan postu batzuk daudela, eta postu horietako informazio gunietan bizikletak garbitzeko mangerak eta erramintxa batzuk ere badaudela. Primeran etorri jatan bizikletiari garbitxu bat emateko.

Hemen bideua

Atxikiturik Wikiloc-en egindakua

Powered by Wikiloc

Iruzkinak