Baigorriko midi-Espades Reunion Sindicale


Aspaldiko urtetako usadioak tentatu arren, Santomasak mendian pasatzea erabaki genuen. Txiriosek beti bezela plan ukaezin bat gomendatu zidan. Elur gehien Luz inguruan dagoela dirudi, eta joango gara haruntz? Larunbatean Baigorriko midi egiten saiatu gaitezke, eta igandean Espadeseko Reunion Sindical?
Eing? Nola Reunion Sindical? Hori haitza dok, eta zaila nere eskalada mailarako! Gainera katu hankak jarri nahi dituk elurretan? Hi pitzatuta hago! Aurreko saiakeran kale egin genian eta oraingoan...
Beno, hi, galtzeko ez zeukeagu ezer! Txarrenean eskiekin di-da batean jeitsiko gaituk!
Bai, arrazoia, benga, guazen ba!


Eta horrela jun ginan. Eguraldi aurrikuspena larunbaterako nahiko exkaxa zan, baina iganderako epel, haizerik ez eta eguzkixa.
Tournaboupeko parkinetik urten ginan, ze Superbaregeserako karretera eski pista bihurtu dabe. Hobe, hartara pixka bat gehiago fokeatuko dogu!


Haseran jende pila bat ikusi genduan aurretik, baina Onceteko lakuan alturarako danak pasatu, eta hortik gora gu bakarrik igo ginan. Ondoren ere ez genduan inor ikusi tontorrera bidian. Beste zeozer egingo zaben seguruenik.
Eguraldi exkaxa euki genduan, ia momentu oro behelainua sartuta, momentu batzutan erdi bustitzen ginduan, eta beste momentu batzutan eguzkixa urtetzen zan lotsati xamar.

Eguzki momentu gutxi horietan ingurura begira, elurrez exkax daola dana ikusten genduan, aukera ona izan zan Baigorriko Midi aukeratzia, zalantzarik gabe!

Tontorra egin, eta ezin taberna zulotik eskapa. Beti han goiko zemento guztian kontra kexatzen, eta gero tabernara juteko, yastabien, ze logika gutxi! Baina ia lainuak juten ziran zain egon nahi genduan jeitsieraz hobeto disfrutatzeko.
Halere, inposibol, aspertu ginanian eskixak jantzi eta behera. Elurra mundiala zauan, lainuak hezetu egin zaban, eta sopadelux geratzen zan, goiko kapa bigunduta. Asko disfrutatu genduan jeitsierakin eta hego aurpegiko malda tentiekin. Pena, bisibilidade apur bat gehixo eskertuko genduan eta. Beheko lauan asuntua larrixaua zauan, erliebia ez genduan ikusten, eta makina bat narruko hartu genitxuan, lekurik erretzenian, kar kar kar.
Tournaboupen bueltan ginan konturatu ordurako. Eta oin zer?
Jo, ba esango dizut, Andoni zenak esaten zigun beretzat piriniotako pistaz kanpoko jeitsierarik politxenetaikua dala Tourmalet gainetik dagon bat, Coume L'Ayse. Eurek ilargi betian juten zirala egitera, eta egixa esan neri ere asko gustatzen jata. Animatzen zera eta beste igoera bat egingo dogu?

Eta horrela jun ginan bigarren igoera hori itxera. Denboraldiko lehenengo aldiz 2000mko desnibela pasatu genduan gainera!! iujuuu!!!

Eta ondoren jeitsiera, Andoniren omenez, MUNDIALA!!!

Kasualidadez, guri mendi eskiko harra Andonik sartu zigun. Urte mordoxka bat pasatu dira ordutik, akordatzen naiz nola ikusi genduan mendi eskiko lasterketetako teknikak erakusteko ikastaro bat antolatu zabela, eta lagun batzuk animatu ginan. Ondoren 3-4 urtian egin genduan ikastaro hura, eta horri eskerrak lasterketetako teknikak eta mendi segurtasuneko teknikak ikasteaz gain, gu moduko zoro pila bat ezagutu genituan, mendixa eta eskixa maite zaben zoro mordo bat.
Orain ikastaro hura izan zena, CVCk antolatzen dau, eta kasualidadez astebukaera honetan zan Luz-en. Kasualidadez baita ere, Konani lagun batek proposatu zion hori egiteko, eta kasualidadez, gu ere Luz aldian geundenez, menditxik bajau ostian gerturatu ginan hauena.
Ikastaruan alde teorikua eman bihar zaben Luz herrixan, eta han egon ginan Karlos, Ander, Igor, Lander eta abarrekin, eta noski, Konan eta lagunakin ere bai.
Gehixen bat Konani inbidia emateko jun ginan. Jode, ikusi bihar zenuten ze aurpegikin begiratzen zigun biharramunian Espadesera gindoazelako.
Piru, hori da Piriniotako granito onena!!! esaten zidan begiak zabal zabalik! Kar kar kar.
Agurtu, eta Chez Louisettera afaldu eta lotara.

Hurrengo goizian nahiko alper ibili ginan. Jaiki eta abantau, aukera politxa izaten da La Glere alderuntz jutia, elur gutxi egonagatik beti geratzen dalako elurra pistan. Baza segurua horrelako elur miseria dagonian

Astuak moduan kargatuta geneukan motxila, soka bana, ferreterixa, etab. Baina halere nahiko arin allau ginan La Glerera.
Aterpetxetik aurrera elur gehitxuo zauan, baina han daozen harri guztiekin askoz gehixo bihar da ondo tapatzeko. Halere, zati askotan nahiko tapatuta zauan. Elur oso gogorra aurkitxu genduan, bezperako hezetasuna, gehi gabeko izarratutako gaba eta behian -2,5º egin zitxuanez, goixan hotza handixaua izan zala antzematen zan. Eta gu eskalatzera... txirios jota dago, kar kar kar


Hortik aurrera eskixak kendu eta jantzi ibili ginan. Kutxillentzat baldintza aproposa zauan, eskixekin izotza, baina eskiripe kranpoiekin elurra zulatu eta pausu sakonak egiten ibili ginan. Baina, gu beti bezela, kutxillaripe! Apa hi!


Bueno, halako batian allau ginan Espades azpira!! ordurako paretian eguzkixa zauan, eta haizerik bat ere ez. Katu hankak, arnesak, sokak hartu eta paretera!!!

Hasi zan txirios zabaltzen. Honek bai kapazidadia! Tartian elur pixkat, tartian elurrak urtutako izotza, tartian haitza, eta aspaldixan fundamenturik gabe eskalatzen ibilitxa, neri maila gogorreko eskalada in jatan. Baina hori bai, konanek esaten zidan bezela, Piriniotako granitorik onenan fama ez dauka debalde haitz honek!!

ahaztuta nauan, aurrekuan txiriosekin hona etorri ginanian jendez lepo zauan bide hau, eta alboko bat egin genduan, Picachu oker ez banago, joe zer dan espadeseko haitza!! 

eta jendia? Jendia jota dago, eskalatzeko horrelako egun perfektu batian gu bakarrik paretian! Kar kar kar
Bero, nahiko bero pasatu genduan, eta orduak aurrera, eta eskalada gure mailarako justua, bi luze egin eta behera bajau ginan. Penarik batez halere, bi luze horiek merezi izan zaben materixal guztixa ixotzia ta halako paliza hartzia.Jeitsiera berriz, hiru ordu laurden inguruan egin genduan, eta disfrutatzen. Batez ere atzera begiratu eta Espadeseko granitua ikustian. Gogorra zauan elurra, eta eskerrak horri, pistetan bezela izan zan bajatzia!Konanen deixa: Piru, zer in dozue?
Konan, hori haitza, ze pasada, baina gure mailarako gogorra geratzen zan, eta bi luze besterik ez ditxugu in!
Hori hori, hurrengorako kontatu nerekin!!!
Umiak olentzerokin baino ilusio gehixokin geratu zan artistia.


Gomendio bat, elur gutxi daonez eta gabonak gainian, bai Touron de Neouvielle eta baita Midi Bigorre ere oso ondo daoz eskixekin itxeko. Aprobetxatu egualdi ona daon bitxartian, gero elurra egongo da baina egualdi ona ez. Es lo ke hay

Hemen egin ditudan bi montaje, bat egun bakoitzerako:
Baigorriko Midi hemen
Espades saiakera Reunion sindicale bidetik hemen


Iruzkinak