Erraldoi txuriak 1/2: Aneto Estasenetik

2013 urtean Erraldoi txuriak izeneko lasterketa bat antolatu zaben Benasquen. Azpian ikusi leiken bezela, Aneto, Posets eta Perdiguero tiroian egitia zan plana. Ibilbidia balizatu gabe egongo zan, eta hornidurak aterpetxietan izango ziran. Azkenian, neri gustatzen jatazen lasterketen teorixiakin bete betian ematen dau honek: Ibilbide oso luzia, markarik gabe, autosufizientzia maila handi batekin, eta mendi-mendixan tontorrak itxen.

2013an lasterketara juteko prestatzen ibili ginan, baina eguraldi onik ez zan espero astebukaera hartarako, eta bertan behera geratu zan azkenengo momentuan. Hurrengo urtian, 2014an ere saiatu ziran antolatzen, baina azkenian ez ziran ausartu egitera.
Egixa esan, antolatzailientzat kriston fregaua da. Gu gainetik ibili ginan kalkuluak itxen, eta seguruenik ibilbidian erdixan Angel Orus edo Estoseko aterpetxian lotan geratu biharko ginala pentsatu genduan, gabeko arriskuak saihesteko.
Mendixa neguan arriskutsua da, eta are gehiago gabez. Izotzetan labaindu (piriniotan aurten ere biktima gehixen egin ditxuan arriskua) edo elur-jausiren bat pasatu leike, eta iluntasunian mendixan baldintzak ikustia zailagua da. Gainera, 24 ordu martxan zuazenian reflejuak ere asko bajatzen dira.
Zure kabuz bazuaz buelta hau egitera, baldintza optimuenak daozenian jun zeinke, eta atzera bota ikusten ez badozu, baina lasterketa batian subkontzientiak traizionatu zaitzake. Hotzian ez ginala fregau batian sartuko pentsatu arren, dorsala jarritxa, akaso ez zera kontziente nun sartzen zeran.

Edozein kasutan, aspaldixan neukan begiz jota ibilbide hau.
Udan inguru horretan ibili ginan. Perdiguero eta Posets egin genitxuan bi egunetan motxiloiakin (oindiok sarrera idatzi gabe daukat, aber ikastarua bukatu eta eguneratzen juten naizen!) eta negura begira, ia noiz zakagun hori itxeko astixa begiratzen ibili ginan.


Lanez lepo, aste santuan pare bat egun lanian geratu bihar izan nintzan, baina beste hiru egunetan Benasquera eskapada bat egin ahal izan nuan.

2016/03/25
Aurtengo eskiko karrera guztietan irabazi didan Bianako printzeakin jun nintzan, Jon Cadarsokin. Gaztia eta sekulako sasoiakin, eta nik neuzkan goguekin, marabillak itxeko asmotan!

Euskal Herrixan elurra laga genduan, eta piriniuen mendebaldia ere elurrez lepo zauan. Aurten bai, aurten Erraldoi txurixak itxeko baldintza itzelak egongo zirala pentsatzen jun ginan.

Ibilbide originalan norabidia neri ez jata gehixegi gustatzen, Llanosetik Anetora fondoko pistetatik ixotzeko primeran dago, baina gero jeisteko hego aldeko bailarara pasatzia zan asmua, eta hori elur gutxikin egoten da normalian, beraz, porteua beti tokatzen da.
Aurten beste baldintza batzuk espero arren, nik aldrebes, kontrako zentzuan planteatu nahi nuan bueltia, igotzen antzera tardatzen da eskixak bizkarrian eramanda, baina bajatzen Anetotik Aiguallutserako jeitsiera zuzenaz disfrutatzia mundiala litzakela pentsatuta, eta fondoko pistetatik llanosera deslizatzen jutia bizkorragua, ba holaxe planteatu genduan.

Erraldoi txurien lasterketan aurrikuspena. Norabidia, Llanosetik hasi Renclusaruntz, erloju orratzen norabidian. Guk alderantziz pentsatu genduan, Senartatik hasita Pescadores alderuntz


Erraldoi txuriak bi egunetan zatitzia pentsatu genduan, lehenengo egunian Anetori buelta, eta bigarrenian Perdiguero eta Posets.
Beraz, lehenengo egun honetarako Senartan lo egin genduan furgonan. Goizian Vallibiernako bailaratik ixoko ginan, Aneto egin eta Aiguallutsetik Llanosera bajatu. Denborak, desnibela eta kilometruen referentzia zuzena lortuko genduan gainera, egunen batian osorik egin nahi bagenduan.
Senartan urtetzen

Gabian berandutxo allau ginanez, goizegi esnatube urten ginan 7ak aldian. Lehenengo zatixa basotik da, eta 15 min inguruan jarri genitxuan eskixak. Basotik urtetzian kendu bihar izan genduazen halere. Momentu batian berriz ere jantzi genduzen, baina ondoren ordubete inguruan jun ginan eskixak bizkarrian hartuta. Esperotakua baino askoz elur gutxio zauan!!! KK ber2!!
Porteo luzia

Pescadoreseko aterpetxia baino lehenxeago jantzi genitxuan eskixak berriz. Pista honetan asko deslizatu ahal zan arren, oinez jutiari ateratzen jakon aldiak ez dauka zerikusirik eskixekin jeisten oinezkuari ataratzen jakonari. horregatik, neretzat hobe jeitsiera topatzia elurtuta igoera baino
Pescadoresen elurra
Hemendik Coronaseko leporuntz hartu genduan. Zati batzutan eskixak kendu bihar ziran oindiok. Harrituta geratu ginan, Euskal Herrixan 1000mtan eskiatu leiken bitxartian, Aneton inguru honetan 2000m inguruan zauan elur maila. Gure konklusiuak bi aukeratara eraman gintxuzten, ero elurra bakarrik mendebaldian egin zuan, edo oso behean egin zuanez elurra, hotzakin oso solte geratu eta haiziak dana eraman zaban. Nik uste bixak izan ziala hau gertatzian arduradun, Piriniuen erdiraino askoz prezipitazio gutxio iritsi zan eta hotzagatik haiziak kendu in zuan tontorretan egindako elur apurra.
Coronaseko leporuntz, ixa 2000m arte eskixak bizkarrian
Edozein kasutan, ez zan oztopo gure aktibidadiakin segitzeko. Eskixak jarri eta bailaraz disfrutatzen iritsi ginan azken maldetara. Parian Aneto eta ezkerretan Coronaseko lepua daoz.
Eguraldi iragarpena ez zan oso santua, eta ematen zuan bekokia sartzen hasi zala, iluntzen zijuan eta.

Parian Aneto, eta honen ezkerretan Coronaseko lepua punturik bajuena
 Bertan daola eman arren, dimensiuak nahiko handixak dira. Dagoeneko 3000mtik gora gaozen, eta azken 400mtuak falta oindiok Anetoko tontorrera. Auspua ere betetzen, ritmua moteltzen, eta zerua tapatzen hasitxa zauan. Goitik zatozen bikin gurutzatu ginan. Hauek Estaseneko korridoria ixo zaben, eta esan ziguten ondo zaola. Ondo bazauan, gu ere hortik sartzeko asmotan ginan, baina eguraldixa eskaxten hasitxa zaonez, ni pixka akojonau nintzan.
Kanalera gerturatu, eta itxura oso ona zeukan, eta korridorian sartzia erabaki genduan

Estasenen gora Jon sasoi betian, egurrian!
Kanaletik urtenda, harri bloke batzuk pasau bihar dira, baina erretz itxen da.
Behin hori gaindituta, Anetoko gurutzia parez pare dago.
Estasenetik Anetora azken metruak

Egualdixa txarrera bai, euri pixkat, elur pixkat eta haizia egin arren, nahiko ondo zauan ertzeko azken metruak itxeko. Tontorrian jende askorik ez zauan. Argazkixa atara genduan, eta behera.
Nundik jeitsiko, nik ez naukan dudarik Estaseneko baldintzak mundialak zirala eskixekin bajatzeko. Arazua zan ertzetik bueltatu bihar ginala tubuan sarrera arte, eta horrek yuyu pixkat ematen zidan. Jonek esan zidan lasai jeitsiko ginala, lagunduko zidala pausu zailenetan harri blokiak destrepatzen. Azkenian mantxo eta bi bloke pasatzia besterik ez zan izan, teknikoki nahiko erretz, baina... puta soria zelako hotza! arropa nahiko bustita geneukan, haizia jotzen eta ritmo polikixan gorputza ezin berotan sartuta, gelditxu, guantez aldatu eta arropa pixka bat gehixo jantzi bihar izan genduan bloke artian.
Halere, iritsi ginan tubuan haserara. Eskixak jarri, fokak kendu eta Jon aurretik abantau zan tubuan behera.
Estasenen lehenengo metrotan behera
Ez zauan arriskutsu, baina goiko partian ez zauan erretz eskiatzeko bezela, eta gainera eski arin eta estuekin (lasterketetako eskixekin) junda, ba eskiatzen torpio ibili ginan. Halere, asko disfrutatu genduan jeitsiera honekin!!!
Estasenen azkenengo metrotan
Tubuan azpira iritsi, eta Coronaseko lepuan azpiraino altuera ahalik eta gutxien galduaz allau ginan. Han eskixak motxilara eta azken metruak igo genitxuan Coronaseko lepora. Jesukriston hotza itxen zuan lepuan, eta beste aldian ze zaon ez zan piparrik ere ikusten

Coronaseko lepuan
Coronasetik Aiguallutsera sekulako jeitsiera guapua dao, zuzen zuzena, piriniotako jeitsiera zuzen eta luzienetariko bat izango da, baina guk ez genduan bi metrotara ere ikusten, dana behelaino itsuakin zauan.
Anetora igoera marka pilia egon bihar ziran, eta hauek bilatzera jun ginan. Markekin topo itxerakuan, beherako oinezko marka sakon batzuk ere aurkitxu genitxuan, eta metroz metro, itsu-itsuan hauek segitzen hasi ginan.
Galera askorik ez dauka jeitsiera honek, baina bada ezpada, ez genduan marketatik separatzerik nahi
Eurixa eta bustixa zauan girua, elurra eta dana. Altuera galtzen jun ahala, behelainoa arintzen jun zan, eta gero eta gehixo ikusten hasi ginan. Aiguallutsera iritsi, Besurtara ondoren, fondoko pistak hartu eta Llanoseraino bajau ginan patinatzen euripian


Llanoseko fondoko pistetan azken metruak

Eta elurra ere horrela, oso motel. Arraunian gogor in ostian iritsi ginan Llanosera.
Eta orain zer? kotxia Senartan geneukan. Komentatu genduan inork kotxian bat bajauez gero, bestia eskixekin zain egongo litzakela zain, baina ez zan erretza inork goitxik behera bustitxa zauan bat kotxian jeistia.
Lehenengo kotxiari galdetu, eta mendizale familixa bat zan, eta tokixan in ziuen Joni. OEOEOE
Eta horrela bukatu zan gure erraldoi txurien lehenengo etapa

Wikiloc-era ixo dot guk indako ibilbidia


Powered by Wikiloc

Eta hemen egun honetako bidixua

Antolatu zaben lasterketan informazua ondoren: Erraldoi txuriak

 

 

 

 

Gigantes Blancos

Publicado por el 15 de abril de 2013
Gigantes Blancos es una nueva competición de esquí de montaña programada para el fin de semana del 27 y 28 de abril. Dadas su características técnicas y su dureza la hacen una prueba única, no asequible a todos los deportistas. La idea de la prueba y organización recae en la tienda de montaña y guías de montaña All Radical Mountain, ubicada en Benasque.
La denominación Gigantes Blancos viene de la cimas del Valle de Benasque que se deberán ascender: Aneto (3.404 m), Posets (3.371 m) y Perdiguero (3.222 m).
La competición partirá de los Llanos del Hosptial de Benasque, pasando por el Refugio de la Renclusa (punto de control), Pico de Aneto (punto de control), Refugio de Pescadores  de Vallibierna, Llanos de Senarta (punto de control), Ibon de Batiselles, Collado la Pllana, Refugio de Ángel Orús (punto de control), Pico de Posets (punto de control), Refugio de Estós (punto de control), Pico de Perdiguero (punto de control), Portal de Remuñe y vuelta a Llanos del Hospital.
El trazado será natural, sin marcas a las que ya existen en la montaña, debiendo los participantes utilizar los mapas, brújula y GPS para orientarse.
Los refugios y distintos puntos de control aportarán a los participantes la posibilidad de encontrar puntos de avituallamiento, aunque todos deberán llevar consigo lo necesario para completar la carrera, aplicando el término semi-autosuficiencia como una novedad en este tipo de carreras.
La participantes deberán hacerlo en equipos de dos esquiadores, teniendo un tiempo máximo de 30 horas para completar su recorrido.

Dado el enclave del Hostal Parque Natural, entre Benasque y Llanos del Hospital, es una buena opción tanto para aquellos que estén buscando hotel en Benasque para participar en Gigantes Blancos, como para los acompañantes de los participantes en la prueba.

Más información e inscripciones en All Radical Mountain | 974 551 425 | 678 404 546 | info@allradicalmountain.com

>

Iruzkinak